Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

Utbildningskoncept

Energiföretagen säkerställer att utbildning inom EBR (elnätbranschens riktlinjer) och EBR ESA (elsäkerhetsanvisningar) genomförs av seriösa aktörer, inom ramen för de krav som ställs.

Grunden i Wattityd är våra publikationer för ökad personsäkerhet i energibranschen. De har tagits fram för och med branschen.

Vi väljer ut och utbildar lärare med rätt arbetslivserfarenhet, relevant utbildning och rätt inställning, coachar dem att undervisa på ett pedagogiskt sätt och utfärdar därefter ett godkänt lärarcertifikat.

Genom att följa EBR och ESA skapas ett likartat arbetssätt inom branschen vilket ger stora vinster: 

  • trygghet – jag vet vad min föregångare har gjort. 
  • ekonomiska anläggningar – genom att använda utprovade, standardiserade lösningar minimerar jag risken med icke standardiserade lösningar. 
  • säkerhet – jag vet att min föregångare har jobbat på ett visst sätt så att jag kan jobba vidare på det och vet att det fungerar för att åtgärda problem.  

Du hittar alla våra utbildningskoncept inom Wattityd till vänster.