Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

Utbildningskoncept

Energiföretagen säkerställer att utbildning inom EBR (elnätbranschens riktlinjer) och EBR-ESA (elsäkerhetsanvisningar) genomförs av seriösa aktörer, inom ramen för de krav som ställs för utbildningakoncepten och i publikationerna.

Grunden i Wattityd är våra publikationer för ökad personsäkerhet i energibranschen. De har tagits fram för och med branschen.

Energiföretagen antar och utbildar lärare för elsäkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA som har rätt arbetslivserfarenhet, relevant utbildning och rätt inställning. Vi coachar dem i att undervisa på ett pedagogiskt sätt och utfärdar därefter ett godkänt lärarcertifikat.

Genom att följa riktlinjerna inom EBR och EBR-ESA skapas ett likartat arbetssätt inom branschen vilket ger stora vinster: 

  • trygghet – jag vet vad min föregångare har gjort. 
  • ekonomiska anläggningar – genom att använda utprovade, standardiserade lösningar kan arbetet utföras effektivt samtidigt som risken för lyckor och tillbud minimeras. 
  • säkerhet – jag vet att min föregångare har jobbat på ett visst sätt så att jag kan jobba vidare på det och vet att det fungerar för att åtgärda problem.  

Du hittar alla våra utbildningskoncept inom Wattityd till höger.