Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

EBR Kabelförläggning

Företaget som genomför kabelförläggning ska i sina egenkontrollprogram kunna visa att alla personer som medverkar vid kabelförläggning har genomgått lämplig utbildning. 

utbildningsomrade_erb_kabelforlaggning.jpg

Målgrupp

De som arbetar med kabelförläggning kan vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Bakgrund

Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. I lagen hanteras krav på den som utför elinstallationer. Enhetliga regler, som specificerar vilka kunskaper och färdigheter som gäller, skapar säkra medarbetare och därmed säkra arbetsplatser och anläggningar som håller rätt kvalitet.

Syfte

EBR Kabelförläggning tillgodoser elbranschens kompetensbehov vid verksamhetstypen ”Kabelförläggning”.

Mål

Personer som utför kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och tillgodogjort sig kunskap enligt gällande dokument Krav vid EBR kabelförläggning. Denna kunskap ska kunna styrkas med certifikat från utbildningen EBR Kabelförläggning.