Wattityds delar och kvalitetsarbete

Wattityd ska leda till att elsäkerheten ökar. Basen i detta initiativ är dels kvalitetssäkrad kunskap om elsäkerhet, dels ett omfattande kvalitetsarbete för att säkra att rätt attityd förmedlas till kursdeltagarna, så att de sätter elsäkerheten främst.

Wattityds olika delar

Wattityd bygger på sex olika delar, som både bygger kunskap och attityd för att stärka elsäkerhetsarbetet:

  • Faktapublikationer
  • Kravställning från branschen
  • Kvalitetssäkring av lärande
  • Samarbete med utbildningsanordnare
  • Lärarutbildning
  • Systemstöd (webbportal)

Här kan du läsa mer om de olika delarna, mer i detalj.

Kvalitetsarbete

Så här arbetar vi för att kvalitetssäkra både kunskap och attityd:

Wattityd-kvalitetshjul-bredd-605.png