För dig som beställer utbildning

Utbildningskoncepten inom EBR och EBR-ESA har funnits länge. Med Wattityd tar Energiföretagen Sverige ansvar för att kvalitetssäkra utbildningarna hela vägen. Från framtagning av publikationer, via utbildning av lärare, till genomförandet av utbildningarna. För dig som beställare betyder det att du får det du har rätt att kräva och betalar för.

EBR_e_information_energibranschen_wattityd_600x266.jpg

Kompetensutveckling och utbildning av medarbetare och arbetsledare är en viktig grund för att arbeta effektivt och elsäkert. Det handlar om långsiktiga investeringar, där du förstås vill ha den kvalitet du betalar för. Därför ska du efterfråga Wattityd. När en medarbetare har gått en utbildning inom Wattityd ska du kunna vara säker på att hen har samma kunskaper som en annan medarbetare med samma certifikat.

Wattityds vision: Noll olyckor med dödlig utgång

Målet för Wattityd är att minska olyckor och tillbud i energibranschen och vårt bidrag till att nå visionen om noll dödsolyckor på jobbet. Något som har efterfrågats av både branschen, myndigheter och regeringen.

Vad är nytt med Wattityd?

Utbildningskoncepten inom EBR och EBR-ESA, som nu ingår i Wattityd, har uppgraderats och kvalitetssäkrats. Förutom att utbildningsmaterialet följer lagar och föreskrifter samt internationella och nationella standarder, utgår det från EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, utvecklade av och för branschen.

Wattityd kompletterar även rätt kunskap med god pedagogik och riktlinjer för genomförandet av utbildningen, för att deltagarna också ska få med sig rätt attityd. Energiföretagen utbildar och ger stöd till lärarna. Vi har också tecknat avtal med seriösa utbildningsanordnare som åtar sig att genomföra utbildningarna på förväntat sätt.

Här hittar du Wattityds godkända utbildningsanordnare.

Wattityds kvalitetssäkring

Kvaliteten på både materialet och utbildningens genomförande följs upp och utvecklas vartefter, för att Energiföretagen ska kunna stå som garant för säkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA. Detta känner vi är extra viktigt efter att vi har uppmärksammats på att genomförandet inte alltid har hållit rätt kvalitet tidigare.

Wattityd-kvalitetshjul-jpeg-605-bredd.jpg