Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

EBR Diplomerad mätarmontör (elmätare kategori 1)

EBR Diplomerad mätarmontör (elmätare kategori 1) hette tidigare enbart EBR Diplomerad Mätarmontör. Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med byte av elmätare, kategori 1, upp till och med 63 A. 

Utbildningen bygger på publikationen ”A 400:19 - Metoder vid byte av elmätare kategori 1”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Grundutbildning ska utföras som lärarledd utbildning, fysiskt på plats, med maximalt 16 deltagare. Repetitionsutbildning ska utföras som lärarledd utbildning, fysiskt på plats, eller enligt Energiföretagens anvisningar. 

Utbildningen omfattar totalt tre dagar som fördelas enligt:

·       Utbildningsblock 1 – EBR-ESA-E4 Elektrisk arbete för mätarmontör (8 timmar)

·       Utbildningsblock 2 – Teoretisk utbildning mätarmontage (4 timmar)

·       Utbildningsblock 3 – Praktiska övningar (12 timmar)

Antalet utbildningstimmar är ett minimum för att uppnå önskad kunskaps- och erfarenhetsnivå med lärarledd utbildning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska som ska arbeta med byte av elmätare, kategori 1, upp till och med 63 A. 

Förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen, EBR Diplomerad mätarmontör kategori 1, ska kursdeltagaren uppfylla följande teoretiska och praktiska förkunskaper ha kunskaper:

Inom ellära: Den blivande deltagaren ska veta hur enfasväxelströmskretsar fungerar, hur trefasväxelströms­kretsar fungerar och vilka skillnader det finns mellan TN-C, TN-S-system, vilken funktion neutralledaren och skyddsledaren har samt veta vilka skyddsapparater som kan finnas och hur dessa fungerar. 

Inom elkraftteknik: Den blivande deltagaren ska kunna utföra fast anslutning och losskoppling av elmätare med tillhörande utrustning samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör elmätaren. Hen ska kunna rasering och utbyte av kablar i tillhörande anläggning, kunna läsa ritningar och elscheman, kunna tillämpa gällande regler och standarder för byte av elmätare, kunna mäta spänning och ström  samt kunna utföra kontroll före ibruktagning (idrifttagning)  

Inom praktiska laborationer: Den blivande deltagaren ska kunna bedöma kortslutningseffekten i en anläggning och utföra kontroll av fasföljd på en mätplats. Hen ska även ha kunskaper om, och kunna tillämpa gällande regler och standarder för mätarbyte samt ha medverkat vid riskhantering inför mätarbyte och vid byte av elmätare.  

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationen ”Metoder vid byte av elmätare kategori 1, A400:19” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat kunna:

 • ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör elmätare – kategori 1 – Hantering av mätinstrument och spänningsprovare. 
 • Administrativa rutiner kring mätarbyte 
 • Kontroll av anläggning före arbete  
 • Kontroll av huvudsäkring  
 • Genomförande av mätarbyte  
 • Avbryta arbete på farlig anläggning  
 • Hantera olovlig energiavledning  
 • Fasföljdsprov  
 • Riktningskontroll på elmätaren  
 • Kontroll av utfört arbete före idrifttagning  
 • Säkerställa att anläggningen har fullgod funktion efter mätarbyte. 

Certifikat för utbildningen 

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ”EBR Diplomerad mätarmontör kat. 1” och ”EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör elmätare – kategori 1”.

EBR Diplomerad mätarmontör kat. 1 är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör (elmätare kat 1), som är giltigt 3 år, repeteras vart tredje år.