EBR-ESA-E1.1 Elektriskt arbete repetition

Utbildningen hette tidigare EBR-ESA Fackkunnig Repetition. Detta är en repetitionsutbildning för dig som tidigare gått EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete och där giltighetstiden på ditt certifikat håller på att löpa ut.

Utbildningen bygger på publikationerna EBR-ESA Grund 19.1 och EBR-ESA Arbete 19.1. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Utbildning som hålls fysiskt på plats ska ha en omfattning om 8 timmar och maximalt 16 deltagare. Eftersom detta är repetitionsutbildning kan den även genomföras som digital, lärarledd utbildning.

Målgrupp

Utbildningen är en repetitionsutbildning i ESA-kunskap för den som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskapskrav

Tidigare utbildning i EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete.

Mål

Att deltagaren ska kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19.1 i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov. 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • förstå och kunna tillämpa ESA-funktioner
  • förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • förstå arbetsmetoderna, ”Arbete nära spänning”, ”Arbete utan spänning” och ”Arbete med spänning” och deras begränsningar.
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • förstå vad som gäller för EBR-blanketten "ESA Överenskommelse om tillträde".

Certifikat för utbildningen 

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ” EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete repetition”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.