Planerat systemunderhåll 1–2 april

Mellan 1 april klockan 00:00 och 2 april klockan 24:00 genomförs systemuppdateringar som påverkar Energiföretagens hemsida, ebre.se och Wattityd. Under den här perioden går det inte att logga in, beställa publikationer/e-tjänster eller boka utbildningar/konferenser.

Om Wattityd

Wattityd är ett branschinitiativ för att öka personsäkerheten på arbetsplatsen. För alla ska komma hem från sitt jobb. Varje dag. Du som arbetar i energibranschen ska veta och känna att du gör det med högsta säkerhet för dig själv och andra som arbetar i anläggningarna. Säkerheten bygger på kvalitet i alla led, från utbildningens innehåll till det praktiska arbetet. 

Genom Wattityd vill Energiföretagen i ett första steg säkra att den som har gått en av Wattityds utbildningar inom elsäkerhet har både de kunskaper som krävs och rätt inställning för att arbetet ska ske elsäkert, alltid. Vi vill också medverka till sund konkurrens bland utbildningsanordnare som erbjuder och genomför utbildningar inom EBR och EBR-ESA. 

Därför säkerställer vi att branschens standarder genomsyrar hela utbildningskedjan och att pedagogiken håller en hög nivå:

Vi kvalitetssäkrar utbildningsmaterialet inom våra varumärken EBR och EBR-ESA. De tas fram, utvärderas och utvecklas av energibranschen, för branschen.

Vi utbildar lärare och bistår med handledning så att de utbildar pedagogiskt med tonvikt även på rätt inställning för att arbetet ska ske elsäkert.

Vi har avtal med utbildningsanordnare för att säkra att utbildningarna genomförs som tänkt. De får alltid tillgång till uppdaterat material och åtar sig att kontraktera enbart godkända lärare.

Vi har också tagit fram en sökfunktion där du kan hitta:

 • Godkända utbildningsanordnare.
  Du som beställer elsäkerhetsutbildning och vill vara säker på att du får den kvalitet du borde förvänta dig bör anlita Wattityds godkända utbildningsanordnare. Du hittar alla godkända utbildningsanordnare här
 • Behöver du gå en utbildning? Då kan du söka bland planerade utbildningstillfällen i ditt närområde. Här hittar du dem.

 • Godkända lärare.
  Du som är utbildningsanordnare hittar enkelt en godkänd lärare som utbildar inom Wattityds utbildningskoncept.
  Du som beställer utbildning eller ska gå en utbildning kan även kontrollera att den tilltänkta läraren är godkänd. 
  Du hittar lärarna med kvalitetssäkrad utbildning här.

 • Godkända certifikat.
  Efter hand kommer du som anläggningsägare eller arbetsgivare kunna se om de som arbetar på anläggningen har gått en Wattityd-godkänd utbildning och därmed har rätt kunskaper för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Du som har ett godkänt certifikat har tillgång till aktuellt utbildningsmaterial under hela certifieringstiden och behöver även förnya din kunskap med jämna intervall. 
  Här kan du söka godkända certifikat.

 

Historiken bakom initiativet

Wattityd är ett branschinitiativ som vill öka elsäkerheten på arbetsplatserna, genom förebyggande arbete. Stommen i Wattityd är elsäkerhetsutbildning inom Energiföretagen Sveriges varumärken EBR och EBR-ESA (elsäkerhetsanvisningar). Efter signaler om att oseriösa utbildningsanordnare och lärare inte följde rekommendationerna för genomförande av utbildningarna beslutades att något behövde göras.

En annan drivkraft var att regeringen och dåvarande energiministern Anders Ygeman samlade energibranschen och efterlyste åtgärder för att minska elolyckorna och nå visionen om noll olyckor med dödlig utgång.

Elsäkerhetsverkets (ESV) olycksrapportering år 2020, "Elolyckor 2019", visade att olyckorna ökade. Året därpå konstaterade ESV att det fortfarande rapporteras in elolyckor som skulle ha kunnat undvikas. I årsrapporten "Elolyckor 2020", som publicerades i maj 2021, lyfte Elsäkerhetsverket att tre fjärdedelar av elolycksfallen bland yrkesverksamma i elbranschen orsakas av felbeteende vid arbete.
Rapporten Elolyckor 2019. (länk till Elsäkerhetsverkets pressmeddelande, öppnas i nytt fönster).
Rapporten Elolyckor 2020. (länk till Elsäkerhetsverkets pressmeddelande, öppnas i nytt fönster).

Branschens och Energiföretagens svar till regeringen och Elsäkerhetsverket blev Wattityd.

Wattityd – för din säkerhet

Kristian Öhrn, Energiföretagen, berättar om Wattityd, bakgrunden till initiativet och målet, att alla ska komma hem från jobbet: