Om Wattityd

Alla ska komma hem från sitt jobb. Varje dag. Därför finns Wattityd, ett branschinitiativ för att öka personsäkerheten på arbetsplatsen, genom kvalitetssäkrade elsäkerhetsutbildningar. Säkerheten bygger på kvalitet i alla led, från utbildningens innehåll, till deltagarens attityd till elsäkerhet i det praktiska arbetet.

Bli en del av Wattityd

Du som arbetar i energibranschen ska veta och känna att du gör det med högsta säkerhet för dig själv och andra som arbetar i anläggningarna. Välj en av Wattityds utbildningar inom elsäkerhet så får du med dig både de kunskaper som krävs för arbetet och rätt inställning. Så att arbetet sker elsäkert, alltid.

Alla som har gått en utbildning inom Wattityd ska ha fått med sig samma kunskap, oavsett var och från vem utbildningen erbjuds. Därför säkerställer vi att branschens standarder genomsyrar hela utbildningskedjan och att pedagogiken håller en hög nivå:

Wattityds kvalitetshjul

Använd wattityd.se

Här hittar du:

 • Godkända utbildningsanordnare
  Du som beställer elsäkerhetsutbildning och vill vara säker på att du får den kvalitet du borde förvänta dig bör anlita Wattityds godkända utbildningsanordnare. 
  Du hittar alla godkända utbildningsanordnare här
 • Behöver du gå en utbildning? Då kan du söka bland planerade utbildningstillfällen i ditt närområde. Här hittar du dem.

 • Godkända lärare
  Du som är utbildningsanordnare hittar enkelt en godkänd lärare som utbildar inom Wattityds utbildningskoncept.
  Du som beställer utbildning eller ska gå en utbildning kan även kontrollera att den tilltänkta läraren har aktuellt lärarcertifikat. 
  Du hittar lärarna med kvalitetssäkrad utbildning här.

 • Godkända certifikat
  Du som anläggningsägare eller arbetsgivare kan se om de som arbetar på anläggningen har gått en Wattityd-godkänd utbildning och därmed har rätt kunskaper för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. 
  Här kan du söka godkända certifikat.

Historiken bakom initiativet

Wattityd är ett branschinitiativ som vill öka elsäkerheten på arbetsplatserna, genom förebyggande arbete. Stommen i Wattityd är elsäkerhetsutbildning inom Energiföretagen Sveriges varumärken EBR och EBR-ESA (elsäkerhetsanvisningar). Efter signaler om att oseriösa utbildningsanordnare och lärare inte följde rekommendationerna för genomförande av utbildningarna beslutades att något behövde göras.

En annan drivkraft var att regeringen och dåvarande energiministern Anders Ygeman samlade energibranschen och efterlyste åtgärder för att minska elolyckorna och nå visionen om noll olyckor med dödlig utgång.

Elsäkerhetsverkets (ESV) olycksrapportering år 2020, "Elolyckor 2019", visade att olyckorna ökade. Året därpå konstaterade ESV att det fortfarande rapporteras in elolyckor som skulle ha kunnat undvikas. I årsrapporten "Elolyckor 2020", som publicerades i maj 2021, lyfte Elsäkerhetsverket att tre fjärdedelar av elolycksfallen bland yrkesverksamma i elbranschen orsakas av felbeteende vid arbete.
Rapporten Elolyckor 2019. (länk till Elsäkerhetsverkets pressmeddelande, öppnas i nytt fönster).
Rapporten Elolyckor 2020. (länk till Elsäkerhetsverkets pressmeddelande, öppnas i nytt fönster).

Branschens och Energiföretagens svar till regeringen och Elsäkerhetsverket blev Wattityd.

Wattityd – för din säkerhet

Kristian Öhrn, Energiföretagen, berättar om Wattityd, bakgrunden till initiativet och målet, att alla ska komma hem från jobbet:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar