Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

Om Wattityd

Det kan låta som en ordvits men är mycket mer än så. Du som arbetar i branschen ska veta och känna att du gör det med högsta säkerhet för dig själv och för anläggningarnas utformning. Säkerheten bygger på kvalitet i alla led, från utbildning till det praktiska arbetet. Din kunskap ska hela tiden vara den bästa och den senaste, genom ett ständigt levande kvalitetsarbete. Wattityd är ett större projekt som syftar till att alla ska komma hem från sitt jobb. Varje dag.

Wattityd – ökad säkerhet på bred och djup bas

Här berättar Kristian Öhrn, Energiföretagen, mer om Wattityd och målet med initiativet:

Den här portalen är en del av Wattityd. Här kan du som arbetsgivare se att dina arbetstagare har rätt kunskaper för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, i och med att de har en aktuell elsäkerhetsutbildning.

Behöver du gå en utbildning? Då kan du söka upp en godkänd utbildningsanordnare i ditt närområde. Du som utbildningsanordnare kan använda portalen som en del av din utbildningsadministration och få stöd i beställning av certifikat, utbildningsmateriel och samarbeta med godkända lärare och instruktörer.

Vårt projekt kring initiativet Wattityd består av sex olika delar:

Faktapublikationer

Faktapublikationer är anvisningar för att säkerställa att anläggningar byggs på rätt sätt och blir hållbara över tid samt, inte minst, att medarbetare arbetar på ett säkert sätt och inte riskerar att skada sig själva, andra eller anläggningen.

Kravställning från branschen

Kravdokumenten är branschens samlade tolkning av lagar och föreskrifter om krav på kompetens. Dokumenten är kvalitetssäkrade av ämnesexperter och fungerar som stöd för att anläggningsansvarig ska kunna peka på rätt kravställning. De ska också göra att medarbetare känner sig trygga i att utbildningen är relevant och säkrad för den egna yrkesrollen.

Kvalitetssäkring av lärande

Utbildningsanordnare och lärare ska vara godkända av Energiföretagen för att få bedriva utbildning inom EBR-ESA. Detta, tillsammans med det utbildningsmaterial som tas fram i samarbete med ämnesexperter i branschen samt kontinuerlig kvalitetssäkring (som till exempel kunskapskontroller, stickprov och utvärderingar) kan vi säkerställa, och stå som garant för, att rätt och relevant kunskap förmedlas.

Samarbete med utbildningsanordnare

Energiföretagen har valt att fokusera på utbildningsmaterialet inom EBR (elnätsbranschens riktlinjer) och EBR ESA (elsäkerhetsanvisningar) och att kvalitetsäkra även pedagogiken. Vi tar ansvar för att ta fram och utveckla elsäkerhetsutbildningarna inom EBR-ESA och har beslutat att inte själva genomföra utbildningarna. Istället upprättae vi samarbetsavtal med serösa utbildningsanordnare som har detta som sin kärnverksamhet.

Lärarutbildning

Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra lärare inom EBR ESA och EBR genom att vi har rekryterat huvudlärare inom respektive kunskapsområde, för att säkra att de har rätt kunskap och attityd samt en bra pedagogik för att lära ut detta. Syftet är att stärka befintliga lärare och säkerställa rätt kvalitet på utbildningarna. Huvudlärarna vidareutbildar i sin tur lärare i bland annat pedagogik, inlärningsmetoder och lärarrollen. Lärarna ska ha rätt arbetslivserfarenhet, ha genomgått relevant utbildning och ha ett godkänt lärarcertifikat, som säkrar både kunnande och attityd. 

Systemstöd (webbportal)

För att underlätta för dig i ditt arbete har vi utvecklat Wattityd-portalen, ett webbaserat systemstöd som ska tillhandahålla:

  • Information om godkända utbildningsanordnare och certifierade lärare
  • Verifiering av certifikat för validering av kunskap hos sökbara utbildningsdeltagare 
  • Kvalitetssäkrat utbildningsmaterial
  • Verktyg för administration och certifiering av utbildningsdeltagare
  • Tillgänglighet (laptop, surfplatta och mobil)