Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

Viktig information till vården efter elolycka

Varje år sker ett antal elolyckor både utanför och på våra arbetsplatser. Några av dem är riktigt allvarliga, de flesta är dock ganska lindriga. Men även en strömgenomgång som först inte verkar så allvarlig kan ge symtom och en del av dem kan bli långvariga. Därför är attityden att alltid sätta elsäkerheten främst så viktig. Viktigt är också att bli undersökt inom vården, på rätt sätt. Här finns allt du och de behöver veta.

Viktig information till vården, stetoskop

Hur du påverkas av en strömgenomgång beror på flera saker. Dels strömstyrkan och storleken på och motståndet i den kroppsdel som utsatts. Dels hur länge kroppen utsatts för strömstyrkan, strömmens väg genom kroppen eller kroppsdelen som drabbas och strömmens frekvens. Det inledande omhändertagandet och uppföljningen är betydelsefullt för att minska risken för neuromuskulära besvär i längre fram, men också för att minimera långvariga psykiska besvär.

Säkerställ att vården gör följande undersökningar och provtagningar vid olycka

Detta ska alltid göras, med angivande av klockslag, även om olyckan inte verkar så allvarlig:

 • EKG
 • Hjärtenzymer (troponin)
 • CK (för att klargöra eventuell muskelskada)
 • Myoglobin (för att mäta skelettmuskelskada)
 • Kreatinin
 • Kalium
 • Urinprov (hematuri, myoglobinuri)

Vid högspänningsolyckor, (>1000 VAC, volt vid växelström, eller >1500 VDC, volt vid likström), är i regel den drivande spänningen tillräcklig för att skadliga energier kan överföras under en bråkdel av en sekund. Därför ska en person som utsatts för strömgenomgång alltid undersökas av vården efter olyckan.

Källa och mer information: www.internetmedicin.se

Personer ska omedelbart till sjukhus efter olycka med:

 • Högspänning (> 1000 VAC eller > 1500 VDC)
 • Blixtnedslag
 • Lågspänning med strömgenomgång genom bålen (≤ 1000 VAC eller ≤ 1500 VDC)
 • Medvetslös eller omtöcknad efter strömolycka
 • Brännskador
 • Tecken på nervskador t ex förlamning

Snart har du listan för vården på ditt certifikat 

Det är tack och lov inte så vanligt med elolyckor. Det innebär dock att all vårdpersonal inte har kunskap om vad som behöver göras efter en elolycka. För att du som har gått en Wattitydutbildning ska ha en extra säkerhet och enkelt kunna informera vården har kommer vi att trycka ovanstående instruktion på baksidan av ditt certifikat från Wattityd.

Visa alltid upp kortet för vårdpersonalen om en olycka trots allt inträffar, så att du blir ordentligt undersökt och får rätt vård och uppföljning.

Har du ännu inte gått en kvalitetssäkrad elsäkerhetsutbildning inom Wattityd? Hitta din utbildning här: Utbildningar (energiforetagen.se)