EBR-ESA-V1 Vattenvägar

EBR-ESA-V1 Vattenvägar hette tidigare enbart EBR-ESA Vattenvägar. Utbildningen har tillkommit för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra arbeten eller åtgärder i eller vid vattenkraftanläggningar och dess vattenvägar. Alla som deltar i arbetet ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Utbildningen bygger på publikationen VA:21.1 ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen kan hållas fysiskt på plats eller vara digital. Första gången ska den dock vara lärarledd och hållas fysiskt på plats.

Utbildningen ska omfatta minst 8 timmar för att uppnå önskad kunskaps- och erfarenhetsnivå gällande lärarledd utbildning, med maximalt 16 deltagare. Genomförs utbildningen digitalt ska den ha motsvarande innehåll.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, planera eller arbeta i eller invid vattenvägar, samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar och behöver kompetens för att kunna analysera risker och undvika riskkällor under arbetet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Mål

Deltagare som genomfört utbildning med godkänt slutprov ska kunna planera och arbeta i eller i anslutning till vattenvägar, samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar. De ska även ha kunskap om innehållet i publikationen VA:21.1 ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna tillämpa den teoretiska kunskapen från innehållet i publikationen i det praktiska dagliga arbetet.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljölagstiftning 
  • förstå och kunna tillämpa ESA Funktioner 
  • förstå och kunna tillämpa riskhantering 
  • förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna. 
  • förstå arbetsmetoderna ”Arbete i och invid vattenväg”, ”Arbete på avställd anläggningsdel”, ”Arbete nära rörlig anläggningsdel”, ”Arbete på rörlig anläggningsdel och deras begränsningar”.

Certifikat för utbildningen 

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-V1 Vattenvägar”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav vart tredje år.