Planerat systemunderhåll 1–2 april

Mellan 1 april klockan 00:00 och 2 april klockan 24:00 genomförs systemuppdateringar som påverkar Energiföretagens hemsida, ebre.se och Wattityd. Under den här perioden går det inte att logga in, beställa publikationer/e-tjänster eller boka utbildningar/konferenser.

Sök godkända deltagarcertifikat


Sökbar förteckning/databas över certifikat som utbildningsdeltagare erhållit efter utbildning med godkänt resultat enligt Energiföretagens riktlinjer och krav.

Endast personer som har lämnat sitt godkännande till att vara sökbara finns med här. 
 

Personnumret är inte korrekt.
Födelsedatumet är inte korrekt.