Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

Sök godkända deltagarcertifikat


Sökbar förteckning/databas över certifikat som utbildningsdeltagare erhållit efter utbildning med godkänt resultat enligt Energiföretagens riktlinjer och krav. Endast personer som har lämnat sitt godkännande till att vara sökbara finns med här. 

Personnumret är inte korrekt.
Notera att nedan uppgifter kan gälla flera personer då födelsedatum och namn inte är unika uppgifter.
Födelsedatumet är inte korrekt.