Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

Sök godkända deltagarcertifikat


Sökbar förteckning/databas över certifikat som utbildningsdeltagare erhållit efter utbildning med godkänt resultat enligt Energiföretagens riktlinjer och krav.

Endast personer som har lämnat sitt godkännande till att vara sökbara finns med här. 
 

Personnumret är inte korrekt.
Födelsedatumet är inte korrekt.