EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare

EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare vänder sig till dig som utför maskinellt byggande och underhåll av luftledningar. Utbildningen hette tidigare EBR Maskinförare.

Utbildningen bygger på publikationerna ”A 300:95 - EBR Stolpresning och luftledningsmontage 0,4-52 kV” och ”U 304C:99 - Förstärkning av trästolpar”. Den bygger även på, och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Grundutbildningen ska omfatta 10 timmar. Utbildningen får ha maximalt 16 deltagare. Max 8 deltagare per linjemaskin och instruktör. Repetitionsutbildningen ska omfatta 6 timmar (vart sjätte år)

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskap i enlighet med utbildningsspecifikationen och visat förmåga att omvandla kunskap till praktiskt utförande genom godkänt resultat på kunskapstest och praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som utför maskinellt byggande och underhåll av luftledningar.

Förkunskapskrav

Deltagaren behöver ha giltigt yrkesbevis för grävmaskin/grävlastare, alternativt lärlings-/utbildningsbok från godkänd grundutbildning för grävmaskin/grävlastare. I de fall deltagaren har lärlings-/utbildningsbok ska arbetsgivaren göra en särskild bedömning av om deltagaren har tillräcklig erfarenhet och kompetens innan anmälan till utbildningen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna A 300:95 - EBR Stolpresning och luftledningsmontage 0,4-52 kV” och ”U 304C:99 - Förstärkning av trästolpar” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov. 

Godkänd deltagare får medverka vid lindragning och utdragning av hängkabel men får inte utföra fastsättning/uppspänning/najning (av linor eller hängkabel).

Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ””EBR Luftbyggnation för Maskinförare” och EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete”. ”EBR Luftbyggnation för