Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata hette tidigare EBR-ESA Röjning. Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med röjningsarbete i, eller i anslutning till, en ledningsgata och behöver kompetens för att kunna analysera och undvika risker vid arbete med elektrisk ström. 

Utbildningen bygger på publikationen ”ESA Röjning i ledningsgata – skog”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen kan hållas fysiskt på plats eller vara digital. Första gången ska utbildningen vara lärarledd och hållas fysiskt på plats. 

Lärarledd utbildning ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 6 timmar för att uppnå önskad kunskaps- och erfarenhetsnivå. Maximalt 16 deltagare per utbildningstillfälle. Vi rekommenderar att utbildningen även omfattar praktiska moment.

Repetitionsutbildning kan genomföras antingen fysiskt på plats eller som digital, lärarledd utbildning. Digital, lärarledd utbildning ska ha motsvarande innehåll. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta med röjningsarbete i eller i anslutning till en ledningsgata och behöver kompetens för att kunna analysera och undvika risker vid arbete med elektrisk ström. 

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Mål

Utbildningen bygger på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Nedan är utdrag från dessa kravdokument som gäller som krav och förutsättningar för denna utbildning.  

Efter utbildningen, med godkänt slutprov, ska deltagaren kunna arbeta med röjningsarbete i ledningsgata och ha kunskap om innehållet i ”ESA Röjning i ledningsgata – skog”. Hen ska kunna undvika elektriska risker genom att tillämpa den teoretiska kunskapen i det praktiska dagliga arbetet. 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning  
  • förstå och kunna tillämpa ESA Funktioner  
  • förstå bevisväxling  
  • förstå riskhantering  
  • förstå och kunna tillämpa arbetsmetoderna  
  • förstå och kunna tillämpa underhållsröjning i ledningsgator  
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är  
  • förstå informationen i EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”. 

Certifikat för utbildningen 

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ” EBR ESA-E3 Röjning ledningsgata”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.