Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

För dig som lärare

Du som godkänd lärare har ett mycket viktigt uppdrag att verka som ambassadör för EBR och ESA och därmed säkerställa att rätt och kvalitetssäkrad kunskap förmedlas på bästa sätt.

Wattityd_larare_EBR_ESA.jpg

Hur blir jag lärare?

För att bli lärare måste du genomföra EBR ESA Lärarutbildning med godkänt resultat. Innan du kan delta på utbildningen sker en bedömning utifrån inskickade intyg på yrkeserfarenhet/utbildning samt ett förkunskapstest. Under utbildningens gång behöver du också få godkänt på flera moment av kvalitetssäkring, läs mer om kraven här.

För att bibehålla ditt lärarcertifikat måste du genomföra en årlig omcertifiering med godkänt resultat inom de utbildningskoncept du undervisar.


Vad händer efter utbildningen?

När du blivit godkänd inom ditt/dina områden är du redo att börja utbilda. Du får då access till LÄR Q, en webbaserad plattform som tillhandahåller det material du behöver som lärare. Du blir också sökbar som godkänd lärare här på webben samt erhåller ett fysiskt lärarcertifikat.

För att kunna utbilda och godkänna deltagare behöver du vara ansluten till en godkänd utbildningsanordnare. Du får då en inloggning till Mina sidor och administratörsrättigheter i systemstödet. Instruktioner hittar du under länkar på denna sida.

Vad kostar det att bli lärare?

Du betalar deltagaravgiften för EBR ESA Lärarutbildning samt ev. kringkostnader (resa och logi).

Det finns utöver deltagaravgiften inga direkta kostnader för dig som lärare men om du är egenföretagare, så kallad utbildningsanordnare, tillkommer avgifter. Läs mer om kostnader för utbildningsanordnare här.