Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

För dig som lärare

Du som godkänd lärare inom Wattityd har en nyckelroll i att stärka elsäkerheten i branschen. Här har vi samlat information för dig som är, eller vill vara, en del av Wattityd och utbilda inom utbildningskoncepten i EBR och EBR-ESA. För att bli lärare ska du ha gått igenom EBR/ESA lärarutbildning och ha avtal med en godkänd utbildningsanordnare.

Wattityd-for-larare-600x266__ppt_start.jpg

Du som redan är lärare hittar det du behöver under Mina sidor och under länkarna till höger.

Hur blir jag lärare?

För att bli lärare måste du gå igenom EBR/ESA Lärarutbildning med godkänt resultat. Det är Energiföretagen Sverige som genomför utbildningen.  Innan du kan delta i utbildningen görs en bedömning utifrån inskickade intyg på yrkeserfarenhet/utbildning samt ett förkunskapstest. Under utbildningens gång behöver du också få godkänt på flera moment av kvalitetssäkring.

För att bibehålla ditt lärarcertifikat måste du gå igenom en årlig omcertifiering med godkänt resultat inom de utbildningskoncept du undervisar i.

Här kan du läsa mer och ansöka till EBR/ESA Lärarutbildning.


Vad händer efter utbildningen?

När du blivit godkänd inom ditt/dina områden är du redo att börja utbilda. Du får då access till LÄR Q, vårt alltid uppdaterade utbildningsmaterial för godkända lärare.  Du blir också sökbar som godkänd lärare här på webben samt erhåller ett fysiskt lärarcertifikat.

För att kunna utbilda och godkänna deltagare behöver du vara ansluten till en godkänd utbildningsanordnare eller vara utbildningsanordnare själv, med avtal med Energiföretagen. Du får då en inloggning till Mina sidor (i toppmenyn längst upp till höger på sidan) och tillgång till systemstödet. Instruktioner hittar du under länkar på den sidan.

Vad kostar det att bli lärare?

Du betalar deltagaravgiften för EBR/ESA Lärarutbildning samt ev. kringkostnader (resa och logi).

Utöver deltagaravgiften finns det inga direkta kostnader för dig som lärare men om du är egenföretagare, så kallad utbildningsanordnare, tillkommer avgifter.

Läs mer om hur det fungerar för utbildningsanordnare här.