EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör (elmätare kategori 1)

EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör (elmätare kategori 1) hette tidigare EBR-ESA Mätarmontör. Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med byte av elmätare, kategori 1, upp till och med 63 A.

Utbildningen bygger på publikationerna ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Grundutbildning ska genomföras som en lärarledd utbildning, fysiskt på plats. Utbildningen får ha maximalt 16 deltagare. Repetitionsutbildning kan antingen genomföras fysiskt på plats, eller som digital, lärarledd utbildning. Utbildningen omfattar minst 8 timmar teoretisk utbildning, vilket krävs för att uppnå önskad kunskaps- och erfarenhetsnivå med lärarledd utbildning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig endast till den som ska leda, utföra eller planera mätarbyten av energimätare – kategori 1, och som inte har giltigt certifikat EBR-ESA-E1, Elektriskt arbete. 

Förkunskapskrav

Deltagaren behöver ha nödvändiga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna utföra och planera mätarbyten av energimätare – kategori 1. Hen ska även kunna undvika och hantera elektriska riskkällor genom att tillämpa utbildningens teoretiska kunskaper i innehållet i publikationerna ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19.1 i sitt dagliga praktiska arbete, för att därmed undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • örstå faror med elektrisk ström och dess skaderisker  
  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning  
  • förstå och kunna tillämpa aktuella ESA Funktioner för mätarbytet  
  • förstå och kunna tillämpa riskhantering  
  • förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna  
  • förstå ESA-arbetsmetoder och deras begränsningar, samt kunna genomföra säkert arbete genom "Arbete nära spänning", "Arbete utan spänning" och "Arbete med spänning" 
  • förstå vad som gäller för EBR-blanketten "ESA Överenskommelse om tillträde" 

Certifikat för utbildningen

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör (elmätare kat 1)”. Certifikatet är giltigt i 3 år, därefter krävs en repetitionsutbildning.