Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete hette tidigare EBR-ESA Instruerad. Utbildningen vänder sig till dig som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på, eller i anslutning till en elektrisk starkströmsanläggning. Det kan till exempel röra sig om målningsarbeten, städning, gjutning av fundament i en kraftledningsgata/ställverk eller praktikanter under skolutbildning. 

Utbildningen bygger på publikationen ”ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Utbildningen ska omfatta minst 4 timmar och ska hållas fysiskt på plats vid första tillfället. Wattityd rekommenderar att utöka med utbildningstimmar för praktiska övningar vid behov. Utbildningen får ha maximalt 16 deltagare per tillfälle. Repetitionsutbildning kan antingen hållas fysiskt på plats eller digitalt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på eller i anslutning till en elektrisk starkströmsanläggning. Det kan till exempel röra sig om målningsarbeten, städning, gjutning av fundament i en kraftledningsgata/ställverk eller praktikanter under skolutbildning. 

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Mål

Efter utbildningen, med godkänt slutprov, ska deltagaren kunna utföra icke elektriskt arbete i driftrum i närheten av eller i anslutning till en elektrisk anläggning. Hen ska kunna undvika elektriska riskkällor genom att tillämpa den teoretiska kunskapen från innehållet i ”ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21” i det praktiska dagliga arbetet. 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • förstå faror med elektrisk ström  
  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning  
  • förstå och kunna tillämpa ”ESA Funktioner”  [AJ1] [AJ2] 
  • förstå riskhantering och förhålla sig till riskerna  
  • förstå säkerhetsavstånd för icke-elektriskt arbete  
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är  
  • förstå vad som gäller för EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”  
  • förstå arbetsmetoderna ”Allmän info”, ”Arbete nära spänning” och ”Arbete utan spänning” och deras begränsningar. 

Certifikat för utbildningen 

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-E2 Icke Elektriskt arbete”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.