Information!

Under veckorna 27–31 kommer vi att ha begränsad bemanning inom Wattityd. Det betyder att mer fördjupade frågor, som tecknande av nya avtal, affärs- och fakturafrågor inte hanteras under denna tid. Självklart kan du ändå kontakta oss för första linjens support under den tiden: wattityd@energiforetagen.se eller 08-677 27 27

EBR-ESA-E1.2 Elektriskt arbete Repetition med praktik

Utbildningen hette tidigare EBR-ESA I Praktiken. Detta är en repetitionsutbildning för dig som tidigare gått EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete och där giltighetstiden på ditt certifikat håller på att löpa ut.

Utbildningen bygger på publikationerna EBR-ESA Grund 19.1 och EBR-ESA Arbete 19.1. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Utbildningen ska omfatta en total utbildningstid (lektionstid och raster/lunch) om minst 8 timmar teoretisk utbildning och erbjudas maximalt 16 deltagare per tillfälle. Praktiska övningar som inarbetas i utbildningen kan ersätta teoretisk utbildning men ska då motsvara satta kunskapsmål.

Målgrupp

Utbildningen är en repetitionsutbildning i EBR-ESA-kunskap för den som ska leda, utföra eller planera arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar. Den som inte kontinuerligt har bedrivit sådant arbete sedan tidigare utbildning bör genomgå en ny EBR-ESA-E1-utbildning för att säkerställa rätt kunskapsnivå.

Förkunskapskrav

Tidigare utbildning i EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete.

Praktiska moment

Utbildningen ska anpassas mot deltagarna och därför behöver läraren, när utbildningen planeras, skapa en förståelse för deltagarnas erfarenheter och vilka roller de har i respektive organisation. Praktiska övningar bör genomföras för att ge deltagaren förståelse för respektive moment. När deltagaren har gått utbildningen ska hen kunna undvika elektriska riskkällor genom att omvandla den teoretiska kunskapen i det praktiska dagliga arbetet.

Mål

Deltagaren ska kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19.1 i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha kunskaper i enlighet med utbildningsspecifikationen och ha visat förmåga att omvandla kunskap till praktiskt utförande genom godkänt resultat på kunskapstest och praktiska övningar.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • förstå och kunna tillämpa ESA-funktioner
  • förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • förstå arbetsmetoderna, ”Arbete nära spänning”, ”Arbete utan spänning” och ”Arbete med spänning” och deras begränsningar.
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • förstå vad som gäller för EBR-blanketten "ESA Överenskommelse om tillträde".

Certifikat för utbildningen 

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ”EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete repetition”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.