Erbjud Wattityds elsäkerhetsutbildningar

Tillsammans kan vi öka elsäkerheten. Energiföretagen Sverige samarbetar med dig som är seriös utbildningsanordnare för att förebygga olyckor genom rätt kunskap och rätt attityd. Med avtal hos oss får du kvalitetssäkrat utbildningsmaterial, lärare som betonar både teoretiska kunskaper och rätt attityd till elsäkerhet och tillgång till vår portal som förenklar jobbet.  

Wattityd_utbildningsanordnare_kunskap.jpg

Jag är redan med – ta mig till Mina sidor.

Här får du veta varför det är bra att  ha avtal med Wattityd, hur du blir utbildningsanordnare inom Wattityd och vad som ingår i detta.

Genom Wattityd kan ditt företag hittas enkelt av den som söker en seriös elsäkerhetsutbildning. Energiföretagen Wattityd driver och synliggör Wattityd i alla dess delar. Du håller i affären och synliggör ert erbjudande. Tillsammans tar vi energibranschen närmare målet: Noll elolyckor.

Wattityd och utbildningskoncepten inom EBR och EBR-ESA, de utbildningar som nu ingår i Wattityd, säkrar att beställare och deltagare får den kvalitet på utbildningen som de har efterfrågat och har rätt att förvänta sig. Energiföretagen Wattityd stärker det förebyggande arbetet genom att ta ansvar för att utbildningskoncepten:

  • ger rätt kunskap
  • ger rätt attityd
  • svarar upp mot lagkrav och förordningar
  • svarar upp mot branschens standarder, enligt EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, vilka Energiföretagen förvaltar

Vi vill att du ska lyckas i din affär

Tillsammans kan vi både öka elsäkerheten i branschen och stärka din affär. Vi har valt att samarbeta med er som är seriösa utbildningsanordnare eftersom ni är experter på er marknad och kan nå ut till hela Sverige.

Wattityd ger en kvalitetsstämpel, som tydligt skiljer er från oseriösa aktörer. Det betyder att beställare av utbildning kan lita på att ni genomför utbildningen på det sätt som branschen har efterfrågat och som ger rätt certifikat utfärdat av Energiföretagen.

Det här får du som utbildningsanordnare

  • I Wattitydportalen synliggör vi dig och ditt erbjudande och stärker din relation till beställare av elsäkerhetsutbildningar inom EBR och EBR-ESA
  • Som utbildningsanordnare inom Wattityd har du rätt att använda och marknadsföra kontrakterade utbildningar inom Energiföretagens varumärken EBR och EBR-ESA, vilka är basen i Wattityd.
  • Ert företag kan lättare nå ut med ert utbud av utbildningar i branschen genom att ni är sökbara på wattityd.se
  • Energiföretagen säkerställer att det finns certifierade lärare med rätt utbildning som du kan kontraktera
  • Via vår sökfunktion hittar du enkelt lärare som har rätt kunskaper och rätt attityd och kan inleda ett samarbete
  • Energiföretagen Wattityd utvecklar, utvärderar och uppdaterar utbildningskoncepten samt hanterar en del av administrationen kring deltagare och certifikat

Så här blir du utbildningsanordnare inom Wattityd

Från och med den 1 januari 2022 ska alla som erbjuder utbildningar inom Energiföretagens varumärken EBR och EBR-ESA (som ingår i Wattityd) ha avtal med Energiföretagen. Du blir en del av Wattityd genom dessa fyra steg:

fyra steg UA_600x294.jpg

För att vara utbildningsanordnare inom Wattityd betalar du en årsavgift. Den är beroende av hur stort ditt företag är och vilken omsättning det har. Du väljer vilka utbildningskoncept du vill utbilda inom och tecknar ett avtal för respektive koncept mot en årlig avgift.

Vid varje utbildningstillfälle utgår en kostnad per deltagare, som avgörs av om deltagaren redan har tillgång till den eller de publikationer som ingår. 

För att få veta vad Wattityd innebär för just ditt företag är du välkommen att kontakta oss på wattityd@energiforetagen.se.