För dig som utbildningsanordnare

Tillsammans kan vi öka elsäkerheten. Energiföretagen Sverige samarbetar med dig som är seriös utbildningsanordnare för att förebygga olyckor genom rätt kunskap och rätt attityd. Med avtal hos oss får du en kvalitetstämpel och möjlighet att utbilda inom Wattityds utbildningskoncept. Ditt företag kan också enkelt hittas av den som söker en elsäkerhetsutbildning. 

Wattityd_utbildningsanordnare_kunskap.jpg

Här får du veta varför det är bra att  ha avtal med Wattityd, hur du blir utbildningsanordnare inom Wattityd och vad som ingår i detta. Vi ger också en bakgrund till varför initiativet Wattityd kom till. Kontakta oss gärna om du inte hittar svaren du söker eller vill få mer information om fördelarna med att teckna avtal inom Wattityd.

Jag är redan med – ta mig till Mina sidor.

Varför ska jag ha avtal med Wattityd?

Wattityd och utbildningskoncepten inom EBR och EBR-ESA, som är de utbildningar som ingår i Wattityd just nu, säkrar att beställare och deltagare får den kvalitet på utbildningen som de har efterfrågat och har rätt att förvänta sig. Energiföretagen stärker det förebyggande arbetet genom att ta ansvar för att utbildningskoncepten i branschen ger:

 • rätt kunskap
 • rätt attityd
 • svarar upp mot lagkrav, förordningar och branschens standarder, vilka Energiföretagen förvaltar. 

Vi har valt att samarbeta med er som är seriösa utbildningsanordare eftersom utbildningsverksamheten är inte vår kärnverksamhet. Samtidigt är det viktigt att  utbildningar inom varumärkena EBR och EBR-ESA genomförs på det sätt som det är tänkt, därför erbjuder vi samlade utbildningskoncept som är lika för alla.

Avsikten är att stoppa oseriösa aktörer som ger avkall på elsäkerheten för att vinna upphandlingar och därmed konkurrerar på osunda villkor.

Vi vill att du ska lyckas i din affär. Tillsammans kan vi både öka elsäkerheten i branschen och stärka din affär.

Vad ingår för mig som utbildningsanordnare?

 • I Wattitydportalen synliggör vi dig och ditt erbjudande och stärker din relation till beställare av elsäkerhetsutbildningar inom EBR och EBR-ESA.
 • Utbildningsanordnare inom Wattityd har rätt att använda och marknadsföra kontrakterade utbildningar inom våra varumärken EBR och EBR-ESA, vilka är basen i Wattityd.
 • Ert företag kan lättare nå ut med ert utbud av utbildningar i branschen genom att ni är sökbara på wattityd.se.
 • Som enskilt företag behöver ni inte investera i egen utveckling av utbildningarna.
 • Energiföretagen säkerställer att det finns lärare med rätt utbildning.
 • Via vår sökfunktion hittar du enkelt lärare som har rätt kunskaper och rätt attityd och kan inleda samarbete.
 • Du behöver inte administrera slutprov och certifikat.
 • Energiföretagen utvecklar, utvärderar och uppdaterar utbildningarna samt tar över en del av administrationen kring deltagare och certifikat.

Du som utbildningsanordnare kan använda Wattityds webbportal som en del av din utbildningsadministration och få stöd vid beställning av certifikat, utbildningsmateriel och för att hitta för att hitta samarbete med godkända lärare.

Hur blir jag utbildningsanordnare inom Wattityd?

Från och med den 1 januari 2022 kan ingen erbjuda utbildningar inom varumärkena EBR och EBR-ESA, som ingår i Wattityd, utan att ha avtal med Energiföretagen. Du blir en del av Wattityd genom dessa tre steg:

 1. Kontakta Wattityd och teckna avtal.
  Du som utbildningsanordnare upprättar tre olika avtal med Energiföretagen; ett samarbetsavtal, ett produktavtal för varje koncept ni vill utbilda inom samt ett personuppgiftsbiträdesavtal.
 2. Sök och kontraktera lärare, om du inte redan har kontakt med godkända lärare.
 3. När avtalet är klart lägger du upp och administrerar utbildningstillfällen under Mina sidor. Du behåller all kontakt med kunden och hanterar fortfarande er affär.

Vad kostar det att vara utbildninganordnare inom Wattityd?

För att vara utbildningsanordnare inom Wattityd betalar du en årsavgift som utbildningsanordnare. Den är beroende av hur stort ditt företag är och vilken omsättning det har. Du betalar också en årsavgift för de lärare som du samarbetar med.

För varje utbildningstillfälle utgår en kostnad per deltagare, som beror på om deltagaren redan har tillgång till den eller de publikationer som ingår. 

För att få veta vad kostnaden skulle bli för just ditt företag rekommenderar vi att du kontaktar Jeanette Kern, som hanterar avtalen med godkända utbildningsanordnare. Du hittar henne under rubriken Kontakt, längst upp på sidan.

Varför kom initiativet Wattityd till?

 • Energiföretagen såg att trenden gällande olyckor och tillbud i branschen gick åt fel håll, i Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2019. Enligt rapporten Elolyckor 2020 orsakas tre fjärdedelar av elolyckorna bland yrkesverksamma av bristande kunskap eller inställning till elsäkerhet, enligt Elsäkerhetsverket.
 • Både branschen, myndigheter och regeringen efterfrågade höjd elsäkerhet, med en nollvision för dödsfall på arbetsplatserna.
 • Vi såg brister i hur utbildningar genomfördes, med exempel på både lärare och utbildningsanordnare som frångick rekommendationerna för hur utbildningarna skulle genomföras. Exempelvis genom att använda material som inte var uppdaterat eller genom att erbjuda kortare utbildningar som därmed inte kunde säkra rätt kunskap.

Energiföretagen behöver kunna stå som garant för att rätt och relevant kunskap förmedlas av utbildningsanordnare och lärare för elsäkerhetsutbildningar inom EBR och EBR-ESA.

Wattityd innebär kvalitetssäkrade koncept för utbildningarna, både av innehåll och pedagogiken, och vi har därmed uppgraderat utbildningen för lärare. Vi tecknar också avtal med seriösa utbildningsanordnare, för att reglera rättigheter och skyldigheter på ett tydligt sätt.

Se webbinariet om Wattityd för utbildningsanordnare

I juni 2021 ordnade Energiföretagen ett webbinarium där intresserade  utbildningsanordnare fick mer ingående information om Wattityd och vad det innebär att bli en del av detta elsäkerhetsinitiativ. Webbinariet avslutades med en frågestund. De mer generella frågorna finns samlade i en pdf, som du hittar under sändningen.

Läs frågor och svar från webbinariet (pdf)