För dig som vill gå en utbildning

För att du ska vara säker på arbetsplatsen och inte utsätta dig själv och andra för fara, behöver du arbeta med elsäkerheten i fokus. Elsäkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA ger dig både rätt kunskap och rätt attityd för att arbetet ska ske elsäkert.

man-i-korglift-Wattityd-for-sakerhets-skull_600x266.jpg

Är du redan anmäld till en utbildning, loggar du in under Mina sidor med den epostadress du använt när du anmälde dig.

I Wattityd ingår ett flertal elsäkerhetsutbildningar inom EBR och EBR-ESA. De är alla kvalitetssäkrade, med uppdaterade publikationer och pedagogiska lärare, så att du får rätt kunskaper med dig ut i fält. Där behöver förstås dina kunskaper från utbildningen kompletteras med de säkerhetsinstruktioner som gäller för elsäkert arbete på arbetsplatsen.

Läs mer om de olika utbildningskoncepten här.

Sök efter utbildningsanordnare och aktuella utbildningstillfällen.