För dig som vill gå en utbildning

För att du ska vara säker på arbetsplatsen och inte utsätta dig själv och andra för fara, behöver du arbeta med elsäkerheten i fokus. Elsäkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA ska ge dig både rätt kunskap och rätt attityd för att arbetet ska ske elsäkert.

man-i-korglift-Wattityd-for-sakerhets-skull_600x266.jpg

Inom Wattityd ingår ett flertal utbildningar inom EBR och EBR-ESA. De är alla kvalitetssäkrade, med uppdaterade publikationer och pedagogiska lärare, så att du får rätt kunskaper med dig ut i fält. Där behöver förstås dina kunskaper från utbildningen kompletteras med de säkerhetsinstruktioner som gäller för elsäkert arbete på arbetsplatsen.

Du kan läsa mer om de olika utbildningskoncepten här.

Här kan du söka efter utbildningsanordnare och aktuella utbildningstillfällen.