EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete hette tidigare EBR-ESA Fackkunnig Grund. Utbildningen vänder sig till dig som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Utbildningen bygger på publikationerna ESA Grund 19.1 och ESA Arbete 19.1. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument. Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 12 timmar. Av dessa bör 4 timmar genomföras som praktiska övningar i syfte att skapa en bättre förståelse hos deltagarna. Utbildningen får ha max 16 deltagare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Förkunskapskrav

Deltagare som ska utföra elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströms-anläggningar ska ha tillräckliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Övriga deltagare ska vara orienterade inom arbetsuppgifterna på en generell nivå.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna tillämpa det teoretiska innehållet i publikationerna ”ESA Grund 19.1” och ”ESA Arbete 19.1” i sitt dagliga praktiska arbete för att därigenom undvika risker kopplade till arbete med elektrisk ström. Deltagaren ska även ha genomfört utbildningen med godkänt slutprov.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:

  • förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • förstå och kunna tillämpa ESA-funktioner
  • förstå och kunna tillämpa riskhantering
  • förstå och kunna tillämpa säker kommunikation
  • förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna
  • förstå arbetsmetoderna, ”Arbete nära spänning”, ”Arbete utan spänning” och ”Arbete med spänning” och deras begränsningar.
  • förstå vad ett icke-elektriskt arbete är
  • förstå vad som gäller för EBR-blanketten ”ESA Överenskommelse om tillträde”

Certifikat för utbildningen

Certifikat som utfärdas till deltagarna efter godkänt slutprov heter ” EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete”. Det är giltigt i 3 år. Detta innebär ett repetitionskrav på vart tredje år.