EBR borgar för elsäkerhet

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, är framtagna av branschen, för branschen. EBR är en branschpraxis som ska ge säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Elsäkerheten är en viktig del. Grunden är EBR-ESA Elsäkerhetsanvisningar.

 

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för elsäkerhet

 

Arbetet inom EBR samordnas av Energiföretagen Sveriges kansli. Förutom deltagare från landets elnätsföretag. medverkar även Svenska kraftnät, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, entreprenörer och konsulter i EBR-arbetet. Genom att samla branschens främsta elnätsexperter i utskott och arbetsgrupper har EBR-arbetet en bred förankring i branschen. Att arbeta tillsammans är både samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för företagen. ElsäkerhetsverketEnergimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är också viktiga samverkanspartners.

EBR-organisationen tar fram publikationer inom alla områden: Teknik, Ekonomi samt Hälsa, miljö och säkerhet. Publikationerna används tillsammans med pedagogiskt framtaget material i utbildningarna inom EBR och EBR-ESA. Utbildningarna som omfattar elsäkerhet har samlats inom Wattityd, som kvalitetssäkrar både innehållet och lärarna som utbildar. De utbildningsanordnare som vill erbjuda elsäkerhetsutbildning inom EBR och EBR-ESA har avtal med Energiföretagen om att genomföra utbildningen enligt riktlinjerna. På så sätt säkras hela kedjan.

Läs mer om EBR på Energiföretagens webbplats.