Arbeta elsäkert

Ingen ska dö eller skadas på jobbet. Det är målet för energibranschen och också visionen för Wattityd. Den som arbetar med högspänning behöver både rätt kunskap och rätt attityd för att arbeta med säkerheten i fokus hela tiden. Varje timme, varje dag. 

skylt-livsfarlig-ledning-600x266.jpg

Energibranschen har utvecklat ett gemensamt arbetssätt under de senaste femtio åren som syftar till att Sverige ska ha ett robust elnät som fungerar i alla väder.

Elnätet är komplext till sin utformning och arbete med el innebär i vissa fall att arbetsmoment är direkt livsfarliga för den som inte vet hur anläggningen som ska byggas eller repareras är utformad. En del arbete genomförs på anläggningar som fortfarande är inkopplade och i drift för att minimera elavbrott för kund. Att ha tillgång till information om hur arbetet ska utföras står då i direkt proportion till möjligheten att genomföra uppgiften på ett säkert och riktigt sätt.

Arbeten ska genomföras säkert på anläggningar och i miljöer där risker och faror behöver hanteras. Centralt är då att du och alla andra inblandade har rätt och relevant kunskap.

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra det som behövs för att se till att personal inte utsätts för sjukdom eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Genom att följa EBR Elsäkerhetsanvisningar, EBR-ESA, uppfyller du dessa krav. EBR-ESA tar hänsyn till europeiska och svenska lagar, förordningar, föreskrifter och standarder*. På så vis kan du läsa om hur branschen arbetar säkert på ett enda ställe. Anvisningarna är dessutom skrivna så att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

*Exempelvis Arbetsmiljölagen (AML), Elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) och standarder (SS-EN 50110-1).

Medarbetarens ansvar

Alla på arbetsplatsen har också ett personligt ansvar att följa regler och rutiner för att utföra arbetet på ett säkert sätt. 
Läs mer om hur du som medarbetare kan bidra till elsäkerheten.

 

Beställer du utbildning?

Kompetensutveckling och utbildning av medarbetare och arbetsledare är en viktig grund för att arbeta effektivt och elsäkert. Det handlar om långsiktiga investeringar, där du förstås vill ha den kvalitet du betalar för.
Här får du som beställare veta mer om Wattityd.

 

Det handlar om liv

Pelle Krantz, Vinnenergi, om varför de har valt att vara en del av Wattityd. Läs intervjun.