Beställer du utbildning?

Kompetensutveckling och utbildning av medarbetare och arbetsledare är en viktig grund för att arbeta effektivt och elsäkert. Det handlar om långsiktiga investeringar, där du förstås vill ha den kvalitet du betalar för.

För att säkra att den elsäkerhetsutbildning du investerar i levererar det du har rätt att kräva har utbildningskoncepten som nu ingår i Wattityd uppgraderats. Förutom att utbildningsmaterialet följer lagar och föreskrifter samt internationella och nationella standarder utgår det från EBR, Elnätsbranschens riktlinjer, utvecklade av och för branschen.

Wattityd kompletterar även rätt kunskap med god pedagogik och riktlinjer för genomförandet av utbildningen, för att deltagarna också ska få med sig rätt attityd. Kvalitén på både materialet och utbildningens genomförande följs upp och utvecklas vartefter, för att Energiföretagen ska kunna stå som garant för säkerhetsutbildningarna inom EBR och EBR-ESA.

Därför ska du efterfråga Wattityd.