Vilket ansvar har du som anställd för elsäkerheten?

Även om arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för säkerheten, har var och en på arbetsplatsen också ett eget ansvar för att arbeta på ett sätt som inte riskerar den egna eller andras hälsa.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Elsäkerhetsverkets (ESV) olycksrapportering år 2020, "Elolyckor 2019", visade att olyckorna ökade. Året därpå konstaterade ESV att det fortfarande rapporteras in elolyckor som skulle ha kunnat undvikas. I årsrapporten "Elolyckor 2020", som publicerades i maj 2021, lyfte Elsäkerhetsverket att tre fjärdedelar av elolycksfallen bland yrkesverksamma i elbranschen orsakas av felbeteende vid arbete. Detta kan du bidra till att ändra.

Följ regler, använd rätt utrustning och säg ifrån

Först och främst; följ de regler som finns på arbetsplatsen och använd den rekommenderade skyddsutrustningen. Var inte rädd för att fråga eller säga ifrån om något brister. Du har lagar, föreskrifter och branschstandarder på din sida.

Gå en elsäkerhetsutbildning och kom ihåg att repetera

För att kunna säga ifrån behöver du förstås veta vad som gäller. Det är därför du som arbetar med högspänning behöver ha rätt kunskaper, så att du kan arbeta elsäkert. Det kan du få genom att gå en utbildning hos en av de godkända utbildningsanordnarna inom Wattityd. 

Har du redan gått en säkerhetsutbildning inom EBR eller EBR-ESA, kom ihåg att den behöver repeteras med jämna intervall. Har du inte gått, så prata med din arbetsgivare om möjligheten att gå snarast.

Här hittar du de olika utbildningskoncepten inom Wattityd.

Hitta din elsäkerhetsutbildning