FAQ

faq_energiforetagen_wattityd.jpg

 

Allmänt om Wattityd

Ingen ska dö eller skadas på jobbet.

Genom Wattityd vill Energiföretagen ge rätt kunskap och attityd hos dem som arbetar med högspänning för att minska antalet elolyckor med dödlig utgång i Sverige.

Wattityd baseras på EBR och EBR-ESA-publikationer som tagits fram och används av hela elnätsbranschen. Ambitionen är att främja de seriösa utbildningsanordnare som erbjuder utbildningskoncepten som det är tänkt.

Därför erbjuder Wattityd:

  • Standardiserade och kvalitetssäkrade utbildningar och lärare
  • Standardiserade prov som garanterar att utbildningen har gett effekt
  • Energiföretagens certifikat som garanterar rätt kunskap och rätt attityd, efter godkänt prov

De utbildningskoncept som Energiföretagen tillhandahåller är en grund för ett standardiserat arbetssätt inom hela landet. Det betyder i praktiken att personal kan röra sig från Ystad till Haparanda eftersom de är vana vid ett standardiserat elsäkerhetsarbete, arbetsmetoder och material – en förutsättning för elsamverkan.

Den som kommer ny till en arbetsplats har också med sig samma kunskaper och arbetssätt som redan finns på arbetsplatsen. Om alla arbetar på samma sätt och lägger samma betydelse i de olika begreppen inom elsäkerhet, kan vi undvika olyckor.

Därför erbjuder Wattityd kvalitetssäkrade utbildningskoncept.

Du kan kontrollera att en utbildningsanordnare är en del av Wattityd genom vårt register över godkända utbildningsanordnare. De har tecknat avtal med oss, efter att vi har gått igenom den process som satts upp för att säkerställa att de uppfyller de krav som har ställts från branschen.

Här kan du söka:

  • Godkända utbildningsanordnare
  • Certifierade lärare för de olika utbildningskoncepten
  • Personer med Energiföretagens certifikat med giltighetstid
  • Planerade utbildningstillfällen över hela landet

Du hittar också information kring elsäkerhet.

För dig som redan är en del av Wattityd finns Mina sidor med allt du behöver för att utföra ditt arbete eller gå en utbildning.

Group

Utbildningsanordnare och lärare

En lärare inom Wattityd har kvalitetssäkrad kompetens att utbilda i de utbildningskoncept som ingår i Wattityd. När läraren är godkänd av Energiföretagen och uppfyller EBR:s krav på kunskap och erfarenhet samt är  knuten till minst en godkänd utbildningsanordnare är hen godkänd att utbilda inom Wattityd. Du hittar alla godkända lärare här.

Ja, en förutsättning för att vi, Energiföretagen, ska kunna ta ansvar för att utbildningarna genomförs som det är tänkt och därmed bidra till en säkrare bransch, är att det finns ett avtal mellan oss och dig som är utbildningsanordnare. Det skapar i sin tur en tydlighet kring rättigheter och skyldigheter vid  genomförande av utbildningar.

Innan du blir antagen som utbildningsanordnare sker en kvalitetsbaserad kontroll av ditt företag hos Bolagsverket. Vårt avtal tydliggör sedan vilka åtaganden och rättigheter du har som utbildningsanordnare. I samarbetet ingår också att vi följer upp att de lärare ni anlitar är godkända och att utbildningarna genomförs enligt det som är fastlagt i form av innehåll och tidsomfång i utbildningsspecifikationerna.

Du kan kontrollera att en utbildningsanordnare är kvalitetssäkrad genom vårt register över godkända utbildningsanordnare. Dessa har tecknat avtal med oss, efter att vi har gått igenom den process som satts upp för att säkerställa att de uppfyller de krav som har ställts från branschen.

Energiföretagen utbildar lärare. En blivande lärare behöver först visa att hen har den fackkunskap som krävs för att kunna utbilda. Under utbildningen får de blivande lärarna handledning i att utbilda pedagogiskt, med tonvikt även på rätt inställning/attityd för att arbetet ska ske elsäkert.

Utbildade lärare omcertifieras varje år för att säkra att kunskapen upprätthålls. Du som är lärare får även kontinuerligt utveckling och stöd i din roll, som godkänd lärare inom Wattityd

 

Wattityds utbildningskoncept finns på svenska och några av dem även på engelska. Här hittar du alla utbildningskoncept.

Vid utbildning på annat språk är det viktigt att utbi.ldningsanordnaren via läraren kan säkerställa att eleverna får korrekt information och kan tillgodogör sig kunskapen.

För att vara utbildningsanordnare inom Wattityd betalar du en årsavgift som utbildningsanordnare. Den är beroende av hur stort ditt företag är och vilken omsättning det har. Du betalar också en årsavgift för de utbildningskoncept du har avtal för. För varje utbildningstillfälle utgår en kostnad per deltagare, som beror på om deltagaren redan har tillgång till den eller de publikationer som ingår. 

För att få veta vad kostnaden skulle bli för just ditt företag rekommenderar vi att du kontaktar oss på wattityd@energiforetagen.se.

Definitioner

Person som kommer att genomgå eller har genomgått en Wattityd-utbildning. Deltagaren får ett certifikat efter utbildning och godkänt kunskapstest. Du kan söka efter personer med godkända certifikat här.

En lärare inom Wattityd har kvalitetssäkrad kompetens att utbilda i de utbildningskoncept som ingår i Wattityd. Läraren är godkänd av Energiföretagen och uppfyller EBR:s krav på kunskap och erfarenhet. Läraren måste vara knuten till minst en godkänd utbildningsanordnare.

Du hittar alla godkända lärare här.

Det är utbildningsföretag som har ingått samarbetsavtal med Energiföretagen. Företagen anordnar utbildningstillfällen inom Wattityd.

Du hittar alla utbildningsanordnare här.

Mina sidor & certifikat

Energiföretagen gör dig och din kompetens sökbar på wattityd.se, om du har valt att vara sökbar. Det gör att ditt certifikat även finns digitalt, för att förenkla för alla parter.

Det betyder att en arbetsgivare kan se att just du har rätt och relevant kunskap genom att söka på ditt personnummer eller födelsedatum och namn. Detta gör vi endast om du har gett ditt samtycke till att vara sökbar. Samtycket lämnar du i samband med att du har registrerats som deltagare i en utbildning inom Wattityd. Det är ditt aktiva val!

 

Vill du inte synas på wattityd.se kan du välja att inte samtycka till det. Då bockar du inte i den rutan. Väljer du detta alternativ kommer du inte att vara sökbar på wattiytyd.se. Då kan du istället visa arbetsgivaren ditt fysiska certifikat som du får efter godkänd utbildning.

Vill du ta bort ditt samtycke och inte längre vara sökbar, så kan du göra det på Mina sidor när du är inloggad.

Klicka på menyvalet Mina sidor för att logga in. Du använder den e-postadress du lämnade till utbildningsanordnaren när du anmälde dig till utbildningen samt lösenord.

Har du glömt lösenordet finns det en funktion för att återställa lösenord på inloggningssidan, om du använt rätt e-postadress. Om du inte kommer ihåg vilken e-postadress du har registrerat, kontakta oss.

För att uppdatera din registrerade e-postadress, kontakta oss.

Kan du inte se alla dina certifikat är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta ID06 respektive SSG Entrépass.

Om initiativet

Anläggningsägaren och arbetsgivaren har alltid ansvar för arbetsmiljön och att arbetet sker på ett säkert sätt. Om du som arbetstagare eller entreprenör är på en anläggning, där du inte har kunskap eller kompetens för att utföra ditt arbete och uppdrag, behöver du be om hjälp.
Anvisningar och riktlinjer uppdateras löpande utifrån nya krav, tekniker eller material. Detta medför att utbildningsmaterial också uppdateras och kommuniceras ut till lärare och branschen. Därför behöver även du uppdatera dina kunskaper regelbundet.

Som branschorganisation har Energiföretagen fått mandat från våra medlemsföretag att jobba med frågor som EBR och EBR-ESA. Genom arbetsprocesser tillsammans med arbetsgrupper där representanter från branschen sitter med och delar sina erfarenheter och sin kunskap så kan säkerhetsarbetet med EBR och EBR-ESA upprätthållas och vårdas.

Energiföretagens medlemsföretag arbetar och bidrar till utveckling inom olika utbildnings- och verksamhetsområden. Dessa företag arbetar dagligen praktiskt med olika lösningar och ser vad som fungerar och inte fungerar i olika anläggningar och med olika tekniker. Det finns även av företagen utsedda arbetsgrupper som granskar arbetssättet. Genom detta arbetssätt bygger Energiföretagen upp en kunskaps- och erfarenhetsbank som ligger till grund för de olika anvisningar, riktlinjer och rekommendationer som Energiföretagen och Wattityd tillhandahåller.

Energiföretagen är en arena för att samordna medlemsföretagens samlade kunskap och den erfarenhetsbank som finns inom branschen.

Energiföretagen utför detta på uppdrag av medlemsföretagen (Branschen). Medlemsföretagen har gett Energiföretagen mandat och förtroende att samordna den erfarenhet som finns och att kvalitetssäkra lärandet.

De utbildningskoncept som Energiföretagen tillhandahåller är en grund för ett standardiserat arbetssätt inom hela landet. Det betyder i praktiken att personal kan röra sig från Ystad till Haparanda då de är vana vid ett standardiserat elsäkerhetsarbete, arbetsmetoder och material. Om alla arbetar på samma sätt och pratar samma språk så kan vi också undvika olyckor.