Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR Diplomerad Mätarmontör

Elnätsföretagen, innehavare av elmätare, ska se till att de som arbetar med mätarbyten är lämpade. Det säger elsäkerhetslagen (6 §, 2016:732), den lag som med tillhörande förordning och föreskrift ska följas.

utbildningsomrade_erb_diplomerad_matarmontor.jpg

Hitta utbildningstillfälle.

Målgrupp

Elinstallatörer som ska utföra eller leda mätarbyten på elmätare kategori 1, upp till och med 63A.

Bakgrund

Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. Här hanteras elinstallationer och regler för arbetsgivare och andra skyddsansvariga. Enhetliga regler som specificerar vilka kunskaper och färdigheter som gäller skapar säkra medarbetare och därmed säkra arbetsplatser och anläggningar. Det är en viktig kvalitetssäkring vid byte av elmätare kategori 1.

Syfte

EBR Diplomerad Mätarmontör lär ut hur elmätning fungerar och hur mätarmontörer kategori 1 kan planera och arbeta säkert. Här ingår moment som riskanalys, rätt arbetsmetoder och verktyg, god planering, mätsystem direktmätt och arbetsinstruktioner. Elnätsbranschens tolkning av kraven för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning förtydligas.

Mål

Personer som utför mätarbyten ska ha genomgått utbildning och tillgodogjort sig kunskap enligt gällande dokument Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A. Denna kunskap ska kunna styrkas med certifikat från utbildningen EBR Diplomerad Mätarmontör.