Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR-ESA Instruerad

Utbildningen bygger på publikationen EBR-ESA Instruerad person och vänder sig till dig som endast ska in och göra icke-elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning.

utbildningsomrade_esa_instruerad.jpg

Hitta utbildningstillfälle.

Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 6 timmar. Av dessa ska 2 timmar genomföras som praktiska övningar i syfte att skapa en bättre förståelse hos deltagarna. I detta utbildningskoncept ingår även den engelska versionen EBR ESA-E2, EBR ESA Instructed. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som endast ska in och göra icke-elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Det kan till exempel vara målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata/ställverk, etc. Kursen vänder sig också till praktikanter under skolutbildning. Uppfyller man inte kompetensnivån för instruerad person så ska man arbeta under elfackkunnig elsäkerhetsledare. 

Syfte

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får utföra icke-elektriskt arbete i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning.

Mål

När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att använda den teoretiska kunskapen i det praktiska dagliga arbetet. Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:
 

  • Förstå faror med el
  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa EBR ESA Funktioner
  • Förstå riskhantering och kunna tillämpa i arbetet  
  • Förstå entreprenörsarbete
  • Förstå Säkerhetsavstånd icke-elektriskt arbete 
  • Förstå vad som gäller för EBR ESA Överenskommelse om tillträde  
  • Känna till allmän info om "Arbete nära spänning", "Arbete utan spänning" och "Arbete med spänning"