Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR-ESA Mätarmontör

Elnätsföretagen, innehavare av elmätare, ska se till att de som arbetar med mätarbyten är lämpade. Det säger elsäkerhetslagen (6 §, 2016:732), den lag som med tillhörande förordning och föreskrift ska följas.

EBR-ESA mätarutbildning inom Wattityd

Hitta utbildningstillfälle.

Målgrupp

Den här utbildningen är relevant för alla som redan har en god kunskap om hur mätarbyten genomförs men saknar kunskap om EBR ESA. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen EBR ESA mätarmontör ska kursdeltagaren ha erforderliga elektriska kunskaper i kombination med teoretiska och praktiska kunskaper avseende byte av elmätare kategori 1.

Utbildningsanordnaren ska validera kursdeltagarnas förkunskaper innan utbildningen genomförs genom att informera arbetsgivaren om vilka förkunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Respektive arbetsgivare ska därefter säkerställa kursdeltagarnas förkunskaper innan de anmäls till utbildningen.

Bakgrund

Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. Här hanteras elinstallationer och regler för arbetsgivare och andra skyddsansvariga. Enhetliga regler som specificerar vilka kunskaper och färdigheter som gäller skapar säkra medarbetare och därmed säkra arbetsplatser och anläggningar. Det är en viktig kvalitetssäkring vid byte av elmätare kategori 1.

Syfte

Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskap om företagets elsäkerhetsorganisation, riskhantering samt elsäkerhetsåtgärder och arbetsmetoder i samband med montage och utbyte av elmätare av kategori 1 direktmätt anläggning, upp till och med 63A. Deltagaren ska också veta vilka risker som är förenade med mätarbyte och hur mätarbyten genomförs på ett säkert sätt. Hur mätarbyten ska utföras praktiskt kräver separata praktiska träningsaktiviteter och erfarenheter som inte omfattas av denna utbildning.

Mål

Efter genomförd kurs ska deltagaren tillgodogjort sig kunskap av de EBR ESA krav som gäller i samband med montage och utbyte av elmätare av kategori 1 direktmätt anläggning upp till och med 63A. Kursdeltagaren ska ha kunskaper i enlighet med utbildningsspecifikationen och visat förmåga att omvandla kunskap till praktiskt utförande genom godkänt resultat på kunskapstest. Godkänt resultat ger kursintyg EBR-ESA Mätarmontör.