Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR-ESA Röjning

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med röjningsarbete i eller invid en ledningsgata och behöver kompetens för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. 

utbildningsomrade-ebr-esa-rojning-ledningsgata.jpg

Hitta utbildningstillfälle.

Utbildningen bygger på publikationen EBR ESA Röjning i ledningsgata. Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 6 timmar teoretisk utbildning. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med röjningsarbete i eller invid en ledningsgata och behöver kompetens för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. 

Syfte

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta med röjningsarbete i ledningsgata, och har kunskap om innehållet i EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog och mark.

Mål

När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att använda den teoretiska kunskapen i det praktiska dagliga arbetet. Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:
 
 

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa EBR ESA Funktioner
  • Förstå bevisväxling
  • Förstå riskhantering
  • Förstå och kunna tillämpa underhållsröjning i ledningsgator 
  • Vara informerad om "EBR ESA Överenskommelse om tillträde"