Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR Maskinförare

EBR Maskinförare säkrar att elnätsbranschens kompetenskrav följs vid maskinellt byggande och underhåll av luftledningar enligt särskilda verksamhetstypen ”Kabelförläggning”.

utbildningsomrade_erb_maskinforare.jpg

Hitta utbildningstillfälle.

Målgrupp

Personer som utför maskinellt byggande och underhåll av luftledningar. 

Bakgrund

Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. Lagen ställer krav på den som utför elinstallationer. Det är viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler för att säkerställa kunskaps- och färdighetskrav vid elinstallation. Det skapar säkra medarbetare och därmed säkra arbetsplatser och anläggningar som håller rätt kvalitet vid maskinellt byggande och underhåll av luftledningar.

Syfte

EBR Maskinförare säkrar att elnätsbranschens kompetenskrav följs vid maskinellt byggande och underhåll av luftledningar enligt särskilda verksamhetstypen ”Kabelförläggning”.

Mål

Personer som utför maskinellt byggande och underhåll av luftledningar ska ha genomgått utbildning och tillgodogjort sig kunskap enligt gällande dokument EBR Krav Maskinförare. Denna kunskap ska kunna styrkas med certifikat från utbildningen EBR Maskinförare.