Just nu upplever vi problem med att administrera utbildningar. Om du upplever problem kontakta supporten på wattityd@energiforetagen.se för att få hjälp.

EBR-ESA Fackkunnig Grund

Utbildningen bygger på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete och vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning.

utbildningsomrade_esa-fackkunnig.jpg

Hitta utbildningstillfälle.

Utbildningen bygger på publikationerna EBR-ESA Grund och EBR-ESA Arbete. Utbildningen ska omfatta en effektiv utbildningstid om minst 12 timmar. Av dessa bör 4 timmar genomföras som praktiska övningar i syfte att skapa en bättre förståelse hos deltagarna. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning samt har elektrisk kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. 

Syfte

Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning, och har kunskap om innehållet i EBR-ESA Grund och EBR-ESA Arbete.

Mål

När deltagaren har gått utbildningen ska de kunna undvika elektriska riskkällor genom att använda den teoretiska kunskapen i det praktiska dagliga arbetet. Efter genomförd utbildning ska deltagaren bland annat:
 

  • Förstå ansvarsfördelning enligt arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
  • Förstå och kunna tillämpa EBR ESA Funktioner 
  • Förstå och kunna tillämpa riskhantering 
  • Förstå vad en skötselåtgärd är och när den övergår till ett planerat arbete enligt någon av arbetsmetoderna  
  • Förstå arbetsmetoderna "Arbete nära spänning", "Arbete utan spänning" och "Arbete med spänning" samt deras begränsningar  
  • Förstå vad som gäller för "EBR ESA Överenskommelse om tillträde"