Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

EBR ESA Vattenvägar

EBR ESA Vattenvägar har tillkommit för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra arbeten eller åtgärder i eller invid vattenkraftanläggningar och dess vattenvägar. Alla som deltar i arbete ska medverka till att åstadkomma en god arbetsmiljö.

utbildningsomrade_esa_vattenvagar.jpg

Målgrupp

Personer som utför arbeten i eller invid vattenkraftanläggningar och dess vattenvägar.

Bakgrund

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada. Genom att följa EBR ESA uppfyller arbetsgivaren dessa krav. Vid arbete på anläggning som är särskilt komplicerad eller i situationer där denna anvisning inte ger tillräckligt stöd, måste arbetsgivaren komplettera med en anpassad anvisning som tar hänsyn till det särskilda fallet.

Syfte

Utbildningen svarar upp mot branschens behov på kompetens vid arbeten i eller invid vattenkraftanläggningar och dess vattenvägar där det finns en fara. De som deltar i sådant arbete ska ha kunskap om riskerna samt hur dessa ska hanteras och om möjligt elimineras. Enhetliga regler, som specificerar vilka kunskaper och färdigheter som gäller, skapar säkra medarbetare och därmed säkra arbetsplatser och anläggningar.

Mål

Personer som utför arbeten i eller invid vattenkraftanläggningar och dess vattenvägar ska ha genomgått utbildning och tillgodogjort sig kunskap enligt gällande dokument Krav vid utbildning för EBR ESA. Denna kunskap ska kunna styrkas med certifikat från utbildningen EBR ESA Vattenvägar.