Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Läs mer om cookies

Wattityd har tagits fram med fokus på sex delar. Här kan du läsa mer om vad de handlar om.

Faktapublikationer

Faktapublikationer är anvisningar för att säkerställa att anläggningar byggs på rätt sätt och blir hållbara över tid samt, inte minst, att medarbetare arbetar på ett säkert sätt och inte riskerar att skada sig själva, andra eller anläggningen.

Kravställning från branschen

Kravdokumenten är branschens samlade tolkning av lagar och föreskrifter om krav på kompetens. Dokumenten är kvalitetssäkrade av ämnesexperter och fungerar som stöd för att en anläggningsansvarig ska kunna peka på rätt kravställning. De ska också göra att medarbetare känner sig trygga i att utbildningen är relevant och säkrad för den egna yrkesrollen.

Kvalitetssäkring av lärande

Utbildningsanordnare och lärare ska vara godkända av Energiföretagen för att få bedriva utbildning inom EBR-ESA. Detta, tillsammans med det utbildningsmaterial som tas fram i samarbete med ämnesexperter i branschen samt kontinuerlig kvalitetssäkring (som till exempel kunskapskontroller, stickprov och utvärderingar) kan vi säkerställa, och stå som garant för, att rätt och relevant kunskap förmedlas.

Samarbete med utbildningsanordnare

Energiföretagen har valt att fokusera på utbildningsmaterialet inom EBR (elnätsbranschens riktlinjer) och EBR-ESA (elsäkerhetsanvisningar) och att kvalitetsäkra även pedagogiken. Vi tar ansvar för att ta fram och utveckla elsäkerhetsutbildningarna inom EBR-ESA och har beslutat att inte själva genomföra utbildningarna. Istället upprättar vi samarbetsavtal med serösa utbildningsanordnare som har detta som sin kärnverksamhet.

Lärarutbildning

Genom att vi har rekryterat huvudlärare inom respektive kunskapsområde, kan vi kvalitetssäkra lärare inom EBR-ESA och EBR, både har rätt kunskap och attityd samt en bra pedagogik för att lära ut detta.  Huvudlärarna vidareutbildar i sin tur lärare i bland annat pedagogik, inlärningsmetoder och lärarrollen. Lärarna ska ha rätt arbetslivserfarenhet, ha genomgått relevant utbildning och ha ett godkänt lärarcertifikat, som säkrar både kunnande och attityd. Syftet är att stärka befintliga lärare och säkerställa rätt kvalitet på utbildningarna.

Systemstöd (webbportal)

För att underlätta för dig i ditt arbete har vi utvecklat Wattityd-portalen, ett webbaserat systemstöd som tillhandahåller:

  • Information om godkända utbildningsanordnare och certifierade lärare
  • Verifiering av certifikat för validering av kunskap hos sökbara utbildningsdeltagare 
  • Kvalitetssäkrat utbildningsmaterial
  • Verktyg för administration och certifiering av utbildningsdeltagare
  • Tillgänglighet (laptop, surfplatta och mobil)